پروژه ها

موضوع پروژه محل اجرا کارفرما
انجام مطالعات مهندسی و امکان سنجی برای تبدیل واحدهای گازی موجود به سیکل ترکیبی اصفهان شرکت تولید نیروی برق اصفهان
انجام مطالعات مهندسی و امکان سنجی برای افزایش ظرفیت واحدهای بادی موجود تا ۴۰مگاوات بینالود شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود
تهیه و تنظیم اسناد مناقصه توسعه پست ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه سمنان سمنان مولد نیروگاهی سامان سمنان
مطالعات امکان سنجی و خدمات مهندسی پروژه احداث نیروگاه های موقت و دائم  فولاد شادگان شادگان صنعت فولاد شادگان
مطالعات امکان سنجی، تهیه دستورالعمل ماده ۱۲، M&V ، اتصال به شبکه، پدافند غیر عامل پروژه احداث بخش گاز نیروگاه شهید منتظری اصفهان با استفاده از تکنولوژی کلاس H اصفهان پرشیان فولاد

پیشرفت پروژه ها

مولد نیروگاهی سامان سمنان 100%
پرشیان فولاد 100%
صنعت فولاد شادگان 97%
شرکت تولید نیروی برق اصفهان 95%
شرکت تولید نیروی برق سبز بینالود 100%